Paswoorden

Tips voor het maken van sterke wachtwoorden en wachtwoordzinnen.

Een wachtwoord is een reeks tekens waarmee toegang wordt verkregen tot informatie of een computer. Wachtwoordzinnen zijn meestal langer dan wachtwoorden, met het oog op extra beveiliging, en bevatten meerdere woorden die samen een zin vormen. Wachtwoorden en wachtwoordzinnen helpen te voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot bestanden, programma's en andere bronnen. Wanneer u een wachtwoord of wachtwoordzin maakt, moet u deze sterk maken, wat betekent dat het wachtwoord of de wachtwoordzin moeilijk te raden of kraken is. Het is een goed idee om sterke wachtwoorden te gebruiken voor alle gebruikersaccounts op uw computer. Als u een bedrijfsnetwerk gebruikt, kan uw netwerkbeheerder van u eisen dat u een sterk wachtwoord gebruikt.

 

Opmerking

In draadloze netwerken wordt het gebruik van een wachtwoordzin ondersteund door een WPA-beveiligingssleutel (Wi?Fi Protected Access). Deze wachtwoordzin wordt geconverteerd naar een sleutel die wordt gebruikt voor versleuteling, een proces dat niet zichtbaar is voor u. Voor meer informatie WPA-beveiligingssleutels raadpleegt u Wat zijn de verschillende beveiligingsmethoden voor draadloze netwerken?

Wat maakt een wachtwoord of wachtwoordzin sterk?

Een sterk wachtwoord: Een sterke wachtwoordzin:
 • Is ten minste acht tekens lang.

 • Is niet uw gebruikersnaam, echte naam of bedrijfsnaam.

 • Is geen volledig woord.

 • Wijkt duidelijk af van eerdere wachtwoorden.

 • Is 20 tot 30 tekens lang.

 • Is een reeks woorden die samen een zin vormen.

 • Bevat geen veelvoorkomende zinnen uit literatuur of muziek.

 • Bevat geen woorden die voorkomen in een woordenboek.

 • Is niet uw gebruikersnaam, echte naam of bedrijfsnaam.

 • Wijkt duidelijk af van eerdere wachtwoorden of wachtwoordzinnen.

Sterke wachtwoorden en wachtwoordzinnen bevatten tekens uit elk van de volgende vier categorie├źn:

CategorieVoorbeelden

Hoofdletters

A, B, C

Kleine letters

a, b, c

Cijfers

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Symbolen op het toetsenbord (alle tekens op het toetsenbord die niet zijn gedefinieerd als letters of cijfers) en spaties

` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] | : ; " ' < > , . ? /

Een wachtwoord of wachtwoordzin kan voldoen aan alle bovengenoemde criteria en nog steeds zwak zijn. De tekenreeks Hello2U! voldoet bijvoorbeeld aan alle bovengenoemde criteria voor een sterk wachtwoord, maar is nog steeds zwak omdat het een volledig woord bevat. H3ll0 2 U! is een sterker alternatief, omdat een aantal van de letters in het volledige woord zijn vervangen door cijfers en omdat het woord tevens spaties bevat.

De volgende tips kunnen helpen uw sterke wachtwoord of wachtwoordzin te onthouden:

 • Stel een acroniem samen op basis van een gemakkelijk te onthouden gegeven. Kies bijvoorbeeld een zin die voor u van betekenis is, bijvoorbeeld Mijn zoon is geboren op 12 december 2004. Met deze zin als richtlijn kunt u het wachtwoord samenstellen als Mzigo12-dec4.

 • Vervang letters of woorden door cijfers, symbolen en spelfouten in een gemakkelijk te onthouden zin. De zin Mijn zoon is geboren op 12 december 2004 kan bijvoorbeeld worden omgezet in Mi$oonz' vrjd8iz 12124, wat een goede wachtwoordzin zou zijn.

 • Relateer uw wachtwoord of wachtwoordzin aan uw favoriete hobby of sport. Bijvoorbeeld: Badminton is mijn sport kan worden omgezet in B@dm1nt()n=m'nsprt.

Als u wachtwoorden of wachtwoordzinnen moet opschrijven om ze te kunnen onthouden, label ze dan niet als zodanig en bewaar ze op een veilige plaats.

Sterkere wachtwoorden en wachtwoordzinnen maken met ASCII-tekens

U kunt ook wachtwoorden en wachtwoordzinnen maken waarin u uitgebreide ASCII-tekens gebruikt. Door uitgebreide ASCII-tekens te gebruiken kunt u uw wachtwoord of wachtwoordzin veiliger en sterker maken, omdat u uit een groter aantal tekens kunt kiezen. Voordat u uitgebreide ASCII-tekens opneemt, moet u controleren of wachtwoorden en wachtwoordzinnen met ASCII-tekens wel compatibel zijn met de programma's die op uw werk worden gebruikt. Wees extra voorzichtig met het gebruik van uitgebreide ASCII-tekens in wachtwoorden en wachtwoordzinnen als op uw werk verschillende besturingssystemen of versies van Windows worden gebruikt.

U kunt de uitgebreide ASCII-tekens vinden in Speciale tekens. Sommige uitgebreide ASCII-tekens kunnen beter niet worden gebruikt in wachtwoorden en wachtwoordzinnen. Gebruik een teken niet als u rechtsonder in het dialoogvenster Speciale tekens geen toetsencombinatie voor het teken ziet staan. Voor meer informatie raadpleegt u Werken met speciale tekens: veelgestelde vragen.

Windows-wachtwoorden mogen veel langer zijn dan de hierboven aanbevolen acht tekens. De maximumlengte voor een wachtwoord is zelfs 127 tekens. Als u echter bent aangesloten op een netwerk waarop ook computers met Windows 95 of Windows 98 zijn aangesloten, is het raadzaam om een maximumlengte van 14 tekens aan te houden. Als uw wachtwoord langer is dan 14 tekens, kunt u zich mogelijk niet bij het netwerk aanmelden vanaf deze computers.

Bron: windows.microsoft.com